تکامل اجتماعی انسان با ارتباط فراگیر ، پایدار و امن امکان پذیر است
مهندس سلطانی به مناسبت گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی:

تکامل اجتماعی انسان با ارتباط فراگیر ، پایدار و امن امکان پذیر است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی ،ضمن تبریک این روز به تمامی همکاران و دست اندرکاران حوزه روابط عمومی در سراسرکشور، اظهار داشت : نیاز بشر امروز، ارتباطات فراگیر، پردامنه، امن و پایدار است که منجر به تکامل اجتماعی می شود و در این میان دست اندرکاران روابط عمومی و حوزه ارتباطات در هر ارگان وسازمانی در واقع هنرمندانی هستند که می توانند اثر هنری تا بی نهایت خلق کنند.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی به موضوع ریشه ای و مهم ارتباطات تاکید کرد وگفت: هدف نهایی تمامی ادیان الهی ، تکامل انسانی و تکامل اجتماعی ست و ارتباطی فراگیر، پردامنه ؛ پایدار و امن نیاز بشر امروز است تا به این تکامل اجتماعی دست یابد .

وی افزود: انسان های کامل و پویا، خانواده منسجم و سالم و تعاملات سودمندتر ، محورهای اصلی و مهم برای تکامل اجتماعی هستند که همگی زمینه ساز پیشرفت های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری خواهد شد.

مهندس سلطانی با اشاره به وظیفه سنگین دست اندرکاران در حوزه ارتباطات و روابط عمومی در زمان حال ، اظهار داشت: همدلی وهم فکری میان مردم با دست اندرکاران ارتباطات در شرکت مخابرات ایران باعث رونق کسب وکار ورضایتمندی مشتریان شرکت خواهد شد و این اتفاق تا به امروز به مدد دوستان در حوزه روابط عمومی در مجموعه شرکت مخابرات ایران به خوبی صورت گرفته است.

فعالیت های روابط عمومی یک هنر بی نهایت است
مهندس سلطانی با اشاره به قدمت طولانی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از یکپارچگی فعالیت های این حوزه با تمامی مناطق در سراسر کشور تقدیر کرد و افزود: کارروابط عمومی بسیارخطیر و تاثیر گذار است و مانند شمشیر دو لبه می باشد . افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند باید دانش کافی داشته باشند و باحساسیت ، علاقمند ی و پشتکار ، هنرمندانه فعالیت هایشان را هدایت کند .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران باشاره به شعار امسال اتحادیه جهانی مخابرات ، به تمامی همکاران تاکید کرداین شعار را سرلوحه فعالیت ها ی خود قراردهند ودر این رابطه افزود : در بخشی از برنامه 1400 شرکت مخابرات ایران ، تحقق دیجیتال به منظور کنترل بحران آمده است که با اجرای این برنامه به رشد ارتباطات پایدار در شرایط کرونامنجر می شود تا خدمات مطلوب تری به مردم ارایه شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه شیوع کرونا در جهان موضوع آموزش حضوری را متحول کرده بر گسترش توسعه ارتباطات در تمامی مناطق با کمک تمامی بازیگران صحنه ارتباطات کشورتاکید داشت و تصریح کرد : برای برقراری ارتباط پایدار برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان با توجه به افزایش سرعت ارتباطات اینترنتی، از برنامه های شرکت مخابرات در سال جدید است .

دنبال کنید @ اینستاگرام