فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

تاکنون بیش از 2 دهه زمان صرف تحقیق و توسعه این نوآوری پیشگام شده و تحقق آن جز با تکیه بر ابزارهای بیوتکنولوژیک پیشرفته میسر نبوده است.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – اخیرا یک شرکت فعال در عرصه دانش بیوتکنولوژی اقدام به ساخت مواد با کیفیت با استفاده از میسیلیوم کرده است. در گیاه‌شناسی به توده‌ای از نَخینه‌های یک قارچ جُلینه یا میسیلیوم گفته می‌شود. مایکوورکز با ایجاد میسلیوم های اختصاصی که از ویژگی های مطلوبی برخوردار هستند، قادر به تولید مواد برتر غیر حیوانی از جمله چرم غیرحیوانی است. لازم به ذکر است که این نوع چرم چه از نظر لمس و احساس و چه زیبایی و دوام کاملا با چرم حیوانی مطابقت دارد. تاکنون بیش از 2 دهه زمان صرف تحقیق و توسعه این نوآوری پیشگام شده و تحقق آن جز با تکیه بر ابزارهای بیوتکنولوژیک پیشرفته میسر نبوده است.

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

این مواد نه تنها برای طبیعت و حیوانات مضر نیستند، بلکه می توانند فرصتی عظیم برای تغییر و پیشرفت هرچه بیشتر را در اختیار برندهای تجاری محبوب و حتی کسب و کارهای نوپا قرار دهند. گفتنی است که تمام مراحل این روند یعنی تولید چرم غیرحیوانی از میسلیوم های مرغوب، توسط شرکت نام برده ثبت اختراع شده اند و منحصرا متعلق به آن هستند. به گفته مایکوورکز مردم نیز استقبال خوبی از این ایده به عمل آورده اند و به زودی می توان آن را در راستای منافع عمومی تجاری سازی کرد.

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

فعالیت شرکت مایکوورکز به منظور پیشرفت آینده مواد میسیلیومی (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام