AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

به عقیده تیم AXOR فضاهای شخصی نظیر حمام باید تبدیل به محیطی مثال زدنی برای آرامش هرچه بیشتر و بازیابی بدن به دنبال خستگی طولانی مدت روز شوند.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – برند سرشناس AXOR که خالق حمام ها و آشپزخانه های لوکس و مجلل است، زندگی شهری را از دیدگاه جدیدی تحت عنوان “تجمل جمع و جور” بررسی می کند. در واقع این ترند به افزایش جمعیت شهرهای بزرگ تا سال 2050 پاسخ می دهد چرا که پیشبینی می شود 2 نفر از هر 3 نفر تا چندین سال آینده ساکن این شهرها می شوند. بدین ترتیب مساحت فضای زندگی به زیر 50 متر مربع رو به کاهش است و در عین حال تقاضا برای افزایش کیفیت زندگی در همین فضای کوچک نیز روز به روز بالاتر می رود. به عقیده تیم AXOR فضاهای شخصی نظیر حمام باید تبدیل به محیطی مثال زدنی برای آرامش هرچه بیشتر و بازیابی بدن به دنبال خستگی طولانی مدت روز شوند.

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

به بیان دیگر ترند تجمل جمع و جور نشان می دهد که فضاهای شهری جدید و لوکس دیگر فقط در متراژ خلاصه نمی شوند و کیفیت زمانی که در آنها سپری می شود نیز دارای اهمیت خواهد بود. شهرنشینی سریع سطح انتظارات مصرف کنندگان از زندگی را بیش از هر زمانی افزایش داده است. AXOR یکی از شرکت هایی که به طراحی های پیشرفته، مدرن، سبک و با کیفیتی بی انتها کمک می کند.

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

AXOR خالق حمام ها و آشپزخانه های مجلل (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام