اجرای طرح «فصل میهمانی» شرکت مخابرات ایران

اجرای طرح «فصل میهمانی» شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران به مناسبت عید سعید فطر و روز جهانی ارتباطات از ارائه بسته های اینترنت با نام طرح «فصل میهمانی» به مشتریان خبر داد.

موبنا – به گزارش موبنا، شرکت مخابرات ایران به مناسبت عید سعید فطر و روز جهانی ارتباطات از ارائه بسته های اینترنت با نام طرح «فصل میهمانی» به مشتریان خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران، این شرکت ضمن تبریک عید سعید فطر و روز جهانی ارتباطا ت به تمامی مشتریان ، بسته های ترافیک زمان دار برای حفظ و وفاداری مشتریان سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL, VDSL و FTTH برای مدت محدود 7 تا 30 روزه از تاریخ22 تا تاریخ 29 اردیبهشت 1400 بر اساس جدول زیر ارائه می شود.

اجرای طرح «فصل میهمانی» شرکت مخابرات ایران

دنبال کنید @ اینستاگرام