همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

حدودا یک سوم مانده به نوک برج، حجمی طلایی و ستاره ای شکل دیده می شود که آسمان خراش را تبدیل به نمادی خاص میان ساختمان های اطراف خود کرده است.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – گروه معماری استرالیایی فندر کاتسالیدیس توانسته پروژه موفقیت آمیز آسمان خراش استرالیا 108 را به اتمام برساند. با 100 طبقه، این برج 1047 فوت بالاتر از خط افق ملبورن قرار می گیرد و 7 سال زمان به منظور تحقق بخشیدن به آن صرف شده است. حدودا یک سوم مانده به نوک برج، حجمی طلایی و ستاره ای شکل دیده می شود که آسمان خراش را تبدیل به نمادی خاص میان ساختمان های اطراف خود کرده است و هنری دیگر از گروه فندر کاتسالیدیس به شمار می رود. حجم ستاره ای حدودا 20 فوت از ساختار اصلی فاصله دارد و از ستاره مشترک المنافع روی پرچم استرالیا الهام گرفته شده است.

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

آسمان خراش مورد نظر در هنگام روشنایی روز با برخورداری از طراحی هندسی مواج خودنمایی می کند و در ساعات شب نیز از طریق چراغ هایی که هر یک در نقطه ای ویژه با هنرمندی تمام کار گذاشته شده اند، قامتش را سایه روشن می زند. حتی حجم بزرگ طلایی هم مانند ستاره ای درخشان در آسمان دیده می شود. مدیر اجرایی فندر کاتسالیدیس توضیح می دهد: از نظر تیم طراحی نه تنها چگونگی مشاهده برج در افق اهمیت زیادی داشته است، بلکه تصمیم گرفتیم تا تعامل بینندگان در سطح خیابان را نیز با زوایای مختلف آسمان خراش افزایش دهیم.

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

همراه با استرالیا 108، بلندترین برج مسکونی نیمکره جنوبی! (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام