پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

همین شیوه سنتی و جالب تهویه هوا باعث شده که ساختمان مذکور تبدیل به نقطه عطفی در منطقه شود و حال و هوای آن را به کلی تغییر دهد.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – ساختمان پردیس آموزشی به همراه برج های تهویه بلند ساخته شده در کنار خود، ترکیب جالبی را در ساحل دریاچه تورکانا به نمایش گذاشته است. این پردیس توسط تیم معماری کره (kéré) ساخته شده و فضاهای داخلی آن به طور طبیعی از طریق بادگیرها خنک می شود. همین شیوه سنتی و جالب تهویه هوا باعث شده که ساختمان مذکور تبدیل به نقطه عطفی در منطقه شود و حال و هوای آن را به کلی تغییر دهد.

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

لازم به ذکر است که بخش های مختلف پردیس با استفاده از سنگ معدن محلی ساخته شده اند و سپس پوششی از گچ روی آنها قرار گرفته است. این پروژه در واقع پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود که به چالش فوری بیکاری جوانان در منطقه پاسخ می دهد. علاقه مندان می توانند به برنامه های آموزشی سطح بالا دسترسی داشته باشند که در ادامه فرصت های شغلی بین المللی را برای آنها فراهم می کنند. بدین ترتیب جوانان بدون آن که مجبور به ترک محل تولد خود باشند، قادر به پیشرفت آن هم به صورت حرفه ای خواهند بود. به نظر می رسد که پروژه مورد نظر بتواند به شکل گیری حداقل 100 ایستگاه کاری جدید کمک کند.

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

پردیس آموزشی کنیا در کنار برج های تهویه بلند (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام