محققان: داده‌ای برای ضرورت دز دوم واکسن کرونا وجود ندارد

براساس داده‌های موجود فقط یک درصد از افرادی که نخستین دز از واکسن کرونا را دریافت کردند در موج دوم کووید ۱۹ انگلیس در بیمارستان بستری شدند و هنوز شواهد محکمی برای اثربخشی بیشتر دز دوم واکسن وجود ندارد.

موبنا – به گزارش دیلی‌میل، براساس داده‌های موجود فقط یک درصد از افرادی که نخستین دز از واکسن کرونا را دریافت کردند در موج دوم کووید ۱۹ انگلیس در بیمارستان بستری شدند.

گروه مشاوره علمی برای موارد اضطراری (SAGE) انگلیس می‌گوید، داده‌های بسیار نادری وجود دارد که حاکیست تزریق یک دز از واکسن قادر به محافظت از فرد در برابر بیماری همه‌گیر نیست.

این مطالعه بیش از 52 هزار نفری که در جریان موج دوم همه‌گیری در انگلیس در بیمارستان بستری شده‌اند را تحت بررسی قرار داد و درنهایت مشخص شد، تها یک درصد از افراد بیمار در برابر کرنا واکسینه شده‌اند.

نهاد مشورتی دولت انگلیس است که در موارد اضطراری به دولت مرکزی مشاوره می‌دهد، تأکید می‌کندهنوز هیچ داده‌ای برای تأثیر دزهای دوم وجود ندارد که نشان دهد نبود آنها دز اول را با شکست مواجه می‌کند.

داده‌های سرویس سلامت همگانی انگلیس نشان داده است که پس از شروع اولین دز واکسن، تعداد بسیار کمی از افراد با ویروس کرونا در بیمارستان بستری می‌شوند.

اعدادی که توسط SAGE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نیز بیانگر آن بود که حدود یک درصد از افرادی که در موج دوم همه‌گیری بستری شده‌اند، سه هفته قبل از بستری واکسن کرونا دریافت کرده‌ بودند.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام