عمیق ترین استخر تفریحی جهان در لهستان افتتاح شد (+تصاویر)

هزینه ساخت این مجموعه طی 2 سال برابر با 10.6 میلیون دلار بوده است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – عمیق ترین استخر ساخته انسان در شهر مشتشونوف لهستان افتتاح شد. در عمیق ترین قسمت استخر، عمق به 45 متر می رسد! این استخر فرصت خوبی را برای تمرین غواصی فراهم کرده است. برای پر کردن این استخر حدود 2113376 گالون آب نیاز است. هزینه ساخت این مجموعه طی 2 سال برابر با 10.6 میلیون دلار بوده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام