جزئیات تعطیلی مجموعه شرکت مخابرات ایران اعلام شد

با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، در پی اجرای دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور و جلسه ساعت ۱۸ عصر جمعه ۷ آذر ستاد کرونا شرکت مخابرات ایران، از شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ تا پایان هفته، تمامی حوزه های ستادی و ادارای در مجموعه شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به جز مراکز ارائه خدمات و پاسخگویی خدمات تعطیل است.

موبنا – به گزارش موبنا، با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، در پی اجرای دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور و جلسه ساعت ۱۸ عصر جمعه ۷آذر ستاد کرونا شرکت مخابرات ایران، از شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ تا پایان هفته، تمامی حوزه‌های ستادی و اداری در مجموعه شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به جز مراکز ارائه خدمات و پاسخگویی خدمات تعطیل است.
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مجموعه شرکت مخابرات ایران، بر اساس تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور برای کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا، هفته بعد همه ادارات تعطیل هستند. مگر کارمندانی که بنا به تشخیص بالاترین مقام مسئول، در قسمت‌های مختلف، باید در محل کار حاضر شوند.
بر این اساس، به‌منظور ارائه حداکثری خدمات به‌تمامی مشتریان، مراکز ارائه خدمات و پاسخگویی در سراسر کشور کماکان به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
همچنین شرکت مخابرات از مشترکین خواست برای دریافت هرگونه خدمتی از درگاه‌های غیرحضوری استفاده شود تا با این اقدام، کمک قابل‌توجهی به قطع زنجیره ابتلا به ویروس کرونا باشد.

دنبال کنید @ اینستاگرام