موبنا رسانه ای برای طرفداران فناوری

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

شامل دو طبقه کوچک می شود که طبقه دوم با توجه به نوع طراحی چشم انداز کاملی از محیط اطراف را ارائه می دهد.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – اخیرا تصاویر جالبی از یک سازه متفاوت در چین در فضای مجازی منتشر شده که توجه محافل معماری را به خود جلب کرده است. این سازه در استان هنان چین و میان مزرعه ای قرار گرفته که کاربری دقیق آن مشخص نیست اما شامل دو طبقه کوچک می شود که طبقه دوم با توجه به نوع طراحی چشم انداز کاملی از محیط اطراف را ارائه می دهد.

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

یک معماری متفاوت در چین! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام