یک دفتر کار متفاوت در اتریش! (+تصاویر)

دفتر مجهز به سنسورهای هوشمند کنترل دما است و سرمایش و گرمایش آن از کف انجام می شود.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به یک دفتر اداری در اتریش می شود که چوب و توجه به معماری سبز نقش مهمی در شکل گیری آن داشته است. میزان نورگیری طبیعی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و در استفاده از ساختار پنجره ها و شیشه ها به مفاهیم مصرف بهینه انرژی دقت شده است. دفتر مجهز به سنسورهای هوشمند کنترل دما است و سرمایش و گرمایش آن از کف انجام می شود.

این دفتر برای فعالیت 65 کارمند طراحی شده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام