هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

15 کابین لوکس و رویایی با منظره ای بینظیر از طبیعت بکر موقعیت اقامتی خاصی را فراهم کرده است.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به هتلی متفاوت در جنگل های روسیه می شود که بصورت کابین های مجزا کنار یک رودخانه احداث شده است. 15 کابین لوکس و رویایی با منظره ای بینظیر از طبیعت بکر موقعیت اقامتی خاصی را فراهم کرده است.

هر کدام از این کابین ها برای اقامت 4 نفر طراحی شده است و تمام کابین ها در مساحتی برابر با 866 مربع قرار گرفته اند.

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام