همراه اول

هیچ سهامداری تنها نیست!

شرکت ارتباطات سیار یکی از بزرگترین شرکت های خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این شرکت همچنین یکی از بیشترین درآمدهای ناشی از ارائه خدمات را در بین شرکت های بورسی دارد.

مجله آنلاین موبنا – عملکرد همراه اول در چهار ماهه نخست حکایت از رشد قابل توجه درآمد ها دارد. بر این اساس همراه در چهار ماهه نخست سال جاری درآمدی معادل 6970 میلیارد تومان شناسایی کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 27 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت درآمدی شرکت منحصر به یک مدت محدود نبوده و به گونه ای که در هر یک از این ماه ها به صورت متوسط همراه اول افزایش درآمد بین 25 تا 30 درصدی را تجربه کرده است. رشد درآمدهای همراه زمانی اهمیت می یابد که بدانیم این شرکت در سال 99 هیچ گونه افزایش تعرفه ای دریافت نکرده و این رشد درآمد صرفا از محل افزایش خدمات به مشتریان بوده است.

نکته حائز اهیمت دیگر در این زمینه، روند رو به رشد جمع درآمدها از ابتدای سال تا تیر ماه است. بر اساس آمارهای منتشر شده جمع درآمدهای شرکت در فروردین ماه حدود 1600 میلیارد تومان بوده این در حالی است که این رقم در تیر ماه با طی یک روند صعودی پایدار به رقم 1840 میلیارد تومان رسیده است. با تدوام این روند، رسیدن درآمدهای همراه به 22 هزار میلیارد تومان در 12 ماهه سال 99 دور از انتظار نیست. این در حالی است که در جمع درآمدهای شرکت در سال 98 حدود 17.3 میلیارد تومان بوده است.

هیچ سهامداری تنها نیست!

بررسی منابع درآمدی شرکت ارتباطات سیار نیز حکایت از آن دارد که بیش 50 درصد از درآمدهای شرکت از محل درآمد کارکرد مشترکین اعتباری بوده است. رشد درآمدهای شرکت در ماه های اخیر نیز عمدتا از محل افزایش همین قلم درآمدی حاصل شده است. در این بین درآمد کارکرد مشترکین دائمی با حدود 40 درصد در رتبه دوم قرار داشته است. همچنین گسترده بودن امکانات شرکت باعث شده تا دیگر اپراتورها نیز از امکانات و تجیهزات همراه استفاده کرده که این امر درآمدی با عنوان اتصال متقابل برای این شرکت به همراه آورده است.

هیچ سهامداری تنها نیست!

افزایش ارتباطات از راه دور چه در قالب استفاده از اینترنت و چه در قالب مکالمات، موضوعی است که با تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از پیش رواج خواهد یافت که با عنایت به اتکای حدود 95 درصدی درآمدهای شرکت به کارکرد مشترکین اعتباری و دائمی، می تواند افزایش قابل توجه در درآمدهای همراه اول را در ماه ها و سال های آینده فراهم آورد. پتاسیل بالقوه بعدی که سهامداران همراه می توانند به آن بسیار امیدوار باشند افزایش تعرفه در حوزه مکالمات و استفاده از اینترنت است که زمرمه هایی از اجرایی شدن آن در سال 99 به گوش می رسد. در صورت تحقق این امر درامد همراه اول می تواند بدون تغییر قابل توجه در سطح خدمات ارائه شده به مشتریان، درآمد خود را با جهش قابل توجه همراه نماید.

موارد اشاره در بندهای پیشین تنها به پتانسیل های همراه در حوزه درآمدهای عملیاتی اشاره دارد. این موضوع در کنار پتانسیل های شرکت در زمینه تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین درآمدهای غیرعملیاتی (احتمال عرضه سهام سرمایه گذاری نور دنا در بورس)، شرکت همراه اول را به گزینه بسیار ایده آل برای سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلند مدت تبدیل کرده است.

 منبع: بورس 24

دنبال کنید @ اینستاگرام