سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

تصاویر این خانه کوچک و خلاقیتی که در طراحی آن به کار رفته به شدت مورد توجه محافل معماری قرار گرفته است.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – به عنوان راهکاری برای گرانی زمین در توکیو، یک گروه معماری در اقدامی خلاقانه منزل مسکونی متفاوتی را برای یک خانواده با 3 فرزند آماده کرده است.

در این پروژه بخشی از سقف حذف و تبدیل به چشم انداز آسمان شده است. سقف رو به آسمان با استفاده از عملکرد کشویی(روکش ضد آب) تغییر حالت می دهد. تصاویر این خانه کوچک و خلاقیتی که در طراحی آن به کار رفته به شدت مورد توجه محافل معماری قرار گرفته است.

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

سقفی به آسمان در ژاپن! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام