لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و … به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

این بار لوگوی مشهورترین برندهای فعال در صنعت مد سوژه ای برای کار این مجموعه شده است.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به یک گروه هنری است که دفتر مرکزی آن در مونترال قرار دارد. یکی از مهمترین آثار این گروه خلق زیبایی هایی با گل و برگ درختان است. این بار لوگوی مشهورترین برندهای فعال در صنعت مد سوژه ای برای کار این مجموعه شده است.

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

لویی ویتون، ورساچه و ... به سبک گل و برگ! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام