تحولی در طراحی کلاه دوچرخه سواری! (+تصاویر)

تحولی در طراحی کلاه دوچرخه سواری! (+تصاویر)

تهویه بینظیر، لایه ضربه گیر متراکم و مشبک و در نهایت لایه بیرونی شبکه ای یک ساختار هوشمندانه را برای این کلاه ایجاد کرده است.

مجله آنلاین موبنا؛ علی مهدوی – یک طراح چینی از کلاه ایمنی جدید برای دوچرخه سواران رونمایی کرده است که طراحی پارامتریک آن بهترین سطح وزن و مقاومت را ارائه داده است.
تهویه بینظیر، لایه ضربه گیر متراکم و مشبک و در نهایت لایه بیرونی شبکه ای یک ساختار هوشمندانه را برای این کلاه ایجاد کرده است.

تحولی در طراحی کلاه دوچرخه سواری! (+تصاویر)

تحولی در طراحی کلاه دوچرخه سواری! (+تصاویر)

تحولی در طراحی کلاه دوچرخه سواری! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام