متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

چشم انداز دریا و آسمان از جمله ویژگی های مهم این معماری است. تصور مطالعه کتاب در محیطی آرام و با این چشم اندازها در نوع خود بسیار جالب است.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – گروه معماری MAD که پیش از این نیز پروژه های مختلفی از آنرا در موبنا معرفی کرده ایم به تازگی از یک سازه متفاوت در هاینان چین رونمایی کرده که با کاربری کتابخانه و ظاهری عجیب جلب نظر می کند.

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

چشم انداز دریا و آسمان از جمله ویژگی های مهم این معماری است. تصور مطالعه کتاب در محیطی آرام و با این چشم اندازها در نوع خود بسیار جالب است.

فضای کتابخانه به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی محیط 690 مترمربعی که به مطالعه اختصاص دارد و می توان 10 هزار عنوان کتاب نیز در آن نگهداری کرد و دیگری فضای عمومی 300 مترمربعی که برای استراحت و تفریح مراجعان درنظر گرفته شده و شامل امکاناتی مانند پارکینگ دوچرخه، حمام عمومی و رستوران می شود.

سازه مذکور در سال 2021 تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

متفاوت ترین کتابخانه چین! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام