برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

اگر با دقت بویژه از نمای جانبی به طبقات دقت کنید طوری به نظر می رسند که چند میز بزرگ روی هم قرار گرفته اند.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به طرح ارائه شده برای یک مسابقه معماری در سنگاپور است که برج میزها نام دارد. اگر با دقت بویژه از نمای جانبی به طبقات دقت کنید طوری به نظر می رسند که چند میز بزرگ روی هم قرار گرفته اند.

مساحت کلی این پروژه 75 هزار متر مربع است.

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

برج میزها در سنگاپور! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام