یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

لوم کیوب یک کیت ال ایی دیی است که از پایه و خود قسمت چراغ ها تشکیل شده است.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدوی – تامین نور لازم برای دوربین وب کم لپ تاپ ها حقیقا یک چالش عجیب در نوع خود محسوب می شود. این چالش بویژه هنگام برگزاری ویدئوکنفرانس بیشتر از هر زمانی خود را نمایان می کند. برای حل این مشکل یک گجت بسیار ساده اما کاربردی معرفی شده است.

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

لوم کیوب یک کیت ال ایی دیی است که از پایه و خود قسمت چراغ ها تشکیل شده است. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید تنها کافی است پایه سبک  آنرا روی لپ تاپ نصب کنید تا نور کافی برای وب کم تامین شود.

میزان شدت و نوع نور از 1 تا 100 درصد قابل تنظیم است. برای خرید این محصول در صفحه آمازون باید 113.25 دلار هزینه کنید.

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

یک گجت بسیار کاربردی برای ویدئو کنفرانس با لپ تاپ (+تصاویر)

Tag

دنبال کنید @ اینستاگرام