مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

فقط کافی است آب و نمک خوراکی بدان اضافه کنید تا یک محلول الکترولیت غیرسمی در اختیار داشته باشید.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدوی – مدیکیو نام یک ضدعفونی کننده هوا است که طراحی بسیار ساده ای دارد و در ابعاد 277 در 73 در 73 میلیمتر با سنگینی 200 گرم تولید شده است.

 

 

همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید این محصول طراحی سیلندر هرمی دارد و سری آن قابل تعویض است. درون محفظه شیشه ای آن 350 میلی لیتر آب گنجایش دارد. فقط کافی است آب و نمک خوراکی بدان اضافه کنید تا یک محلول الکترولیت غیرسمی در اختیار داشته باشید.

علاوه بر بهبود کیفیت هوا توسط بخور خروجی، با اسپری این محلول روی سطوح می توان از ویژگی های نظافتی آن نیز بهره مند شد.

این محصول برای ارائه در نوامبر 2020 برچسب قیمت 39 دلاری خواهد داشت.

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

مدیکیو؛ بهبود هوا و نظافت سطوح در یک دستگاه (+تصاویر/فیلم)

دنبال کنید @ اینستاگرام