گل اسکلتی عجیب! (+تصاویر/فیلم)

گل اسکلتی با نام علمی Diphylleia grayi گل زیبایی است که گلبرگ‌های گرد و سفیدرنگش در تماس با آب شفاف می‌شود.

مجله آنلاین موبنا؛‌مریم عباسی – این گل که بومی دامنه‌های جنگلی در نواحی سرد کشور ژاپن است، اواسط بهار تا اوایل تابستان شکوفه می‌دهد. گلبرگ‌های این گل در هوای خشک کاملا سفید و غیرشفاف است، اما به محض بارش باران، مثل بلور شفاف می‌شود. با پایان باران، گلبرگ‌های گل اسکلتی دوباره به حالت قبلی خود برگشته و سفید و غیرشفاف می‌شوند.

توانایی گلبرگ‌های این گل در تغییر از رنگ سفید به حالت شفاف ارتباطی به تغییر رنگدانه‌های آن ندارد، بلکه به این دلیل است که ساختار سلولی گلبرگ‌هایش در تماس با آب به هم می‌ریزد. در روزهای بارانی، آب وارد سلول‌های گلبرگ‌های سفید گل اسکلتی می‌شود و قدرت سلول‌ها برای عبور نور افزایش یافته و به این ترتیب، گلبرگ‌های شفاف پدیدار می‌شوند.
دلیل نامگذاری این گل زیبا به نام گل اسکلتی این است که وقتی گلبرگ‌های آن در تماس با آب حالت شفاف و روح مانند پیدا می‌کند، رگه‌های آن درست شبیه استخوان‌های ظریف و باریک در آن به نظر می‌رسند.

دنبال کنید @ اینستاگرام