میزان پوشش روستایی ایرانسل ریزشی شد!
تناقض در آمار ایرانسل

میزان پوشش روستایی ایرانسل ریزشی شد!

با وجود فراهم شدن دسترسی ١٠٣۴ روستای دیگر به شبکه ایرانسل، اما آمار تعداد روستاهای تحت پوشش این اپراتور افت کرد.

مجله آنلاین موبنا – مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابتدای هفته جاری در مراسم «رونمایی از دسترسی ١٠٣۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار دارد و این اپراتور با دارا بودن ۵۱ میلیون مشترک صوت و ۳۷ میلیون مشترک اینترنت همراه، بیش از  ۱۷هزار و ۶۰۰ روستا و بیش از ۴۳۰۰ شهر را تحت پوشش شبکه خود دارد.

اما این در حالیست که در گزارش شاخص‌های آماری بخشICT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به سه ماهه چهارم سال ١٣٩٨ آمده بود که «ایرانسل در ١٧٨۶٢ روستا، پوشش دارد».

تعداد روستاهای تحت پوشش ایرانسل تا پایان سه ماهه سوم سال ١٣٩٨ نیز ١۶٨۶۵ بوده است.

بنابراین پرواضح است که احتمالا این اپراتور آمار درستی از وضعیت شبکه خود در اختیار رگولاتوری قرار نداده است و بدتر اینکه، تا الآن متوجه این اعداد و ارقام اشتباه در گزارش دوره‌ای نهاد حاکمیتی حوزه ICT نشده است.

در حالیکه این اپراتور به تازگی دسترسی ١٠٣۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کرده و طبیعتا باید آمارش بیشتر از سال گذشته باشد، اما با افتتاح اخیر و افزایش میزان پوشش در تعداد روستاها، آمارش به نسبت پایان سال گذشته کاهشی است.

 منبع: موج

دنبال کنید @ اینستاگرام