بازدید مقامات ارتش جهموری اسلامی از مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران

جلسه بازدید مقامات و معاونین ارتش جمهوری اسلامی، از مرکز عملیات شبکه‌ی متمرکز مخابرات با حضور مدیران ارشد و معاونین شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

مجله آنلاین موبنا – بازدید مقامات و معاونین ارتش جمهوری اسلامی از مرکز عملیات شبکه‌ی متمرکز مخابرات با هدف توسعه تعاملات بین دو نهاد و بازدید مقامات ارتش از مرکز عملیات یکپارچه و متمرکز مخابرات و بازدید از ناک کشوری و ناک نورونتا برگزار شد.

معاون شبکه و معاون تجاری شرکت مخابرات ایران در این بازدید، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مجموعه مخابرات در همکاری با ارتش و رفع نیاز‌های ارتباطی و مخابراتی این مجموعه مهم و تاثیرگذار، آمادگی شرکت مخابرات ایران را برای هر گونه همکاری در این خصوص اعلام کردند.

دنبال کنید @ اینستاگرام