گام بعدی توسعه ارتباطات روستایی نیز برداشته شد

سیطره آنتن کدام اپراتورها بیشتر است؟

با رونمایی از اتصال ۶۰ روستا به شبکه ایرانسل در استان زادگاه مدیرعامل این اپراتور، دسترسی ١٠٣۴ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات محقق شد.

مجله آنلاین موبنا – به گزارش موبنا، ماه گذشته نیز همراه اول با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، بالغ بر ١۵٠۰ روستا را به شبکه اینترنت پرسرعت خود و همچنین شبکه ملی اطلاعات متصل کرده بود.

گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای توسعه ارتباطات موبایل روستایی تا پایان سال گذشته نیز به شرح نمودار ترسیمی در تصویر است.

دنبال کنید @ اینستاگرام