یک نمایشگاه متفاوت از هنرمند ایتالیایی! (+تصاویر)

در این نمایشگاه که به دلیل کرونا بازدیدکننده فیزیکی نخواهد داشت؛ خرس ها در رنگ های مختلف و در حالت های مختلف قرار گرفته اند.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – پائولا پیوی هنرمند ایتالیایی بابرپایی یک نمایشگاه مفهومی متفاوت به سوژه ای برای رسانه ها مبدل شده است. در این نمایشگاه که در یک فضای 150 متری برگزار شده و البته به دلیل کرونا بازدیدکننده فیزیکی نخواهد داشت؛ خرس ها در رنگ های مختلف و در حالت های مختلف قرار گرفته اند. او “امید” را پیام نمایشگاه خود برای انسان ها در دوران کرونا عنوان داشته است.

دنبال کنید @ اینستاگرام