طراحی زیره کفش اوریگامی از مهندسان دانشگاهMIT (+تصاویر)

طراحی زیره کفش اوریگامی از مهندسان دانشگاهMIT (+تصاویر)

این زیره منعطف ساختار بسیار جالبی دارد و به خوبی با زمین درگیر می شود.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدوی – مهندسان دانشگاه ام آی تی نوعی زیره کفش را طراحی کرده اند که با الهام از اصول اوریگامی شکل گرفته و احتمال لغزش را بسیار کاهش می دهد. این زیره منعطف ساختار بسیار جالبی دارد و به خوبی با زمین درگیر می شود.

طراحی زیره کفش اوریگامی از مهندسان دانشگاهMIT (+تصاویر)

طراحی زیره کفش اوریگامی از مهندسان دانشگاهMIT (+تصاویر)

طراحی زیره کفش اوریگامی از مهندسان دانشگاهMIT (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام