صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

این محصول نه تنها صدای محیط را جذب می کند و برای کاربر خود محیطی آرام داخل کپسول فراهم می کند بلکه به نوعی در مسیر قوانین فاصله گذاری اجتماعی قرار دارد.

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدوی – صندلی های کپسولی طراحی جدیدی از مبلمان راحتی در دوران گرونا و پس از آنرا به نمایش می گذارد. این محصول نه تنها صدای محیط را جذب می کند و برای کاربر خود محیطی آرام داخل کپسول فراهم می کند بلکه به نوعی در مسیر قوانین فاصله گذاری اجتماعی قرار دارد و حریم مشخصی را برای هر کاربر ایجاد می کند.

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

صندلی کپسولی؛ مبلمانی برای دوران کرونا! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام