شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

این ابر سیاهی که در هم می‌پیچد و تاب می‌خورد، در واقع، پرواز دسته‌جمعی هزاران هزار سار است.

مجله آنلاین موبنا؛ مریم عباسی – سارها از حشرات و بذرها تغذیه می‌کنند و به دلیل خسارتی که به محصولات کشاورزی و هواپیماها وارد می‌کنند، جزو پرندگان آسیب‌زا به شمار می‌روند.

نزدیک صدهزار پرنده سار در رقص و آوازخوانی گروهی شرکت می‌کنند. بیشترین تعداد سارها در یک رقص دسته‌جمعی مربوط به سال 1999 در منطقه سامرسِت است که بیش از شش میلیون سار در آن شرکت داشتند.
سارها می‌دانند چطور پرواز کنند تا حین پرواز بهم برخورد نکنند و از سرعت و مسیر پرواز سارهای اطراف خود به خوبی آگاهند. زمان عکس‌العمل سارها 100 میلی‌ثانیه است. سرعت حرکت آنها در این رقص گروهی گاهی به 32 کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

شگفتی‌های طبیعت؛ رقصی هماهنگ در آسمان! (+تصاویر/فیلم)

دنبال کنید @ اینستاگرام