زمان دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا ۱۷ فروردین تمدید شد

زمان دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا ۱۷ فروردین تمدید شد

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا ۱۷ فروردین سال ۹۹ تمدید شد.

مجله آنلاین موبنا – ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، فعالیت هایی که به سبب پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت دورکاری در این شرکت آغاز شده بود، تا روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تمدید و ادامه خواهد یافت.

گفتنی ست، در پی لزوم بکارگیری از راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، انجام فعالیت هایی که به صورت دورکاری در منزل قابل انجام است طی اطلاعیه شماره دو این ستاد، به تمام حوزه های این شرکت ابلاغ شده بود، از این رو، این طرح تا ۱۷ فروردین ۹۹ ادامه خواهد یافت.

دنبال کنید @ اینستاگرام