اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اين ايده مدرن كه روند ساخت و ساز مدارس در آينده اي نه چندان دور را هدف قرار داده است.

مجله آنلاین موبنا – يك شركت معماري بين المللي به نام crossboundaries جديدترين طرح خود كه در واقع مدرسه اي ساخته شده توسط کانتینرهاي رنگارنگ كشتيراني محسوب مي شود را معرفي كرده است. اين ايده مدرن كه روند ساخت و ساز مدارس در آينده اي نه چندان دور را هدف قرار داده است، در شهر شِنژِن كشور چين به مرحله اجرا در خواهد آمد. همانطور كه مي دانيم آموزش و پرورش در حال تبديل شدن به يك سفر مادام العمر است و به همين علت هم تغيير مفهوم مدرسه امري ضروري خواهد بود. پروژه اينفينيتي 6 بخش مهمي از اين روند اصلاحاتي را به دوش خواهد كشيد و مي تواند به عنوان زير ساختي اساسي در مسير نام برده مورد استفاده قرار گيرد.

پروژه مدرسه با کانتینرهاي رنگارنگ كشتيراني، از چند اصل مشخص پيروي مي كند:

– مدرسه بايد يك فضاي مشترك براي گردهمايي هاي دوستانه باشد و بتواند اين روحيه را تقويت كند

– به عنوان كانون و مركزي براي رشد تعاملات اجتماعي نه تنها براي دانش آموزان، بلكه براي معلمان و در نهايت كل جامعه عمل كند

– مدرسه بايد به گونه اي طراحي شود كه قادر به ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي بدني كودكان در فضاي آزاد باشد

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

به گفته شركت معماري crossboundaries حتي يك تغيير كوچك مانند افزودن رنگ و لعاب به طراحي خارجي و يا داخلي مدارس نيز مي تواند استعدادهاي ذهني، بصري و همچنين قوه تخيل آنها را براي خلاقيت بيشتر شكوفا سازد.

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

اينفينيتي 6؛ مدرسه اي از کانتینرهاي رنگارنگ! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام