کاهش ساعت کاری ادارات در شرکت مخابرات ایران

کاهش ساعت کاری ادارات در شرکت مخابرات ایران

بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با ویروس کرونا، و اعلام استانداری تهران، ساعت کار ادارات ستادی در شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران، تا ساعت ۱۳ کاهش یافت.

به گزارش دبیرخانه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت مخابرات ایران،برابر مصوبه کارگروه ملی مبارزه با ویروس کرونا و اعلام استانداری تهران، ساعت کار ادارات ستادی شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران از روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۸ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ تعیین شد.
شایان ذکر است، مخابرات مناطق سراسر کشور نیز در این راستا بر اساس بخشنامه اعلامی استانداری متبوع عمل خواهند کرد.
گفتنی ست، واحدها و بخش های ارایه خدمات به مشتریان مطابق روال، همچنان به ارایه خدمات به مشتریان خواهند پرداخت.

دنبال کنید @ اینستاگرام