همراه اول

درآمد چشمگیر «ارتباطات سیار ایران» در مهر ماه 98

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از خدمات خود ١٠٠٣٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١۵۵۴ میلیارد تومان آن مربوط به مهر ماه می باشد. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۶ درصد رشد داشته است.

درآمد چشمگیر «ارتباطات سیار ایران» در مهر ماه 98

 منبع: بورس 24 

دنبال کنید @ اینستاگرام