جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

در یکی از شهرهای هند پروژه ای اجرا خواهد شد که سطح انتظارات موجود از یک فضای آموزشی را دستخوش چالشی جدی خواهد کرد.

مجله آنلاین موبنا – اخیرا تصاویر مربوط به یک پروزه معماری در شهر پونا(هند) ارائه شده که جنگل نام دارد. جنگل در واقع یک مدرسه سبز است که روی سقف آن نیز یک پیست دوچرخه سواری جانمایی شده است.
این پروژه با توجه به شکل طراحی و کاربری مفاهیمی شامل رشد، آموزش، بازیافت، گیاه، ورزش و بازی را همراه خود دارد. این ساختمان سبز قرار است تمامی مقاطع تحصیلی از مقدماتی تا مقطع دوازدهم را پوشش دهد. در ادامه تصاویر مرتبط را مشاهده می کنید:

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

جنگلی برای آموزش و تفریح! (+تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام