برگزاری مرحله سوم مسابقات برنامه نویسی تیم کاپ در کل کشور

برگزاری مرحله سوم مسابقات برنامه نویسی تیم کاپ در کل کشور

دانشگاه صنعتی شریف در قالب رویدادهای ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور با همکاری شرکت ارتباط سیار هوشمند امین در حال برگزاری دوره سوم مسابقات “تیم کاپ” می باشد و شرکت کنندگان برای ثبت نام و ارسال طرح اولیه خود فقط تا 30 مهر ماه فرصت دارند تا از جوایز ویژه دوره سوم بهرمند شوند.

مجله آنلاین موبنا – “تیم کاپ” یک مسابقه برنامه نویسی آندروید است با هدف تولید اپلیکیشن در “حوزه کودک و نوجوان” و برنامه نویسان در هر سطحی می توانند در این رویداد شرکت نمایند.

شرکت کنندگان پس از ثبت نام و معرفی طرح و ایده خود و در صورت دریافت تاییدیه هیئت داوران در یک بازه زمانی 30 روزه باید به آماده سازی و ارسال طرح اولیه خود بپردازند. نفرات و تیم های برتری که محصول اولیه آنها مورد تایید هیئت داوران قرار گیرد موفق به دریافت جایزه فاز اول شده و سپس وارد مرحله توسعه و تجاری سازی محصول اولیه خود خواهند شد که از جوایز ویژه و بسته های حمایتی این فاز طبق جدول مربوطه که در بخش جوایز توضیح داده شده، بهره مند خواهند شد. مهمترین فاکتورهای ارزیابی، جذابیت طرح / کاربری بودن آن / قابلیت توسعه،تجاری سازی و داشتن روشهای درآمد زایی / اندازه بازار / معقول بودن زمان اجرای آن از نظر فنی خواهد بود.

برگزار کنندگان این رویداد دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ارتباط سیار هوشمند امین می باشند.

جوایز رویداد در قالب جوایز متعدد نقدی و بسته های حمایتی جهت تجاری سازی محصول ارائه خواهد شد.

 

جوایز:

نام دوره هدف دوره / فاز جایزه نقدی کمک هزینه تبلیغات شرایط اهدا جایزه استفاده از زیرساختها و پلتفرم های تعیین شده مالکیت محصول (برند)
دوره مقدماتی تولید محصول اولیه 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان ارائه محصول اولیه مورد تایید هیئت داوران اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز اول جذب 2000 مخاطب 3 میلیون تومان 5 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز دوم جذب 5000 مخاطب 8 میلیون تومان 12 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز سوم جذب 10000 مخاطب 8 میلیون تومان 25 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز چهارم جذب 20000 مخاطب 10 میلیون تومان 40 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز پنجم جذب 50000 مخاطب 20 میلیون تومان 50 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مستقل
تجاری سازی- فاز ششم جذب 100000 مخاطب 30 میلیون تومان 50 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مشترک
تجاری سازی – فاز هفتم جذب 150000 مخاطب 30 میلیون تومان 50 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مشترک
تجاری سازی- فاز هشتم جذب 200000 مخاطب 30 میلیون تومان 50 میلیون تومان دستیابی به تعداد مخاطب تعیین شده اجباری برند مشترک

برگزاری مرحله سوم مسابقات برنامه نویسی تیم کاپ در کل کشور

دنبال کنید @ اینستاگرام