دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

شاید شبیه FLECTR را بارها دیده یاشید یا آنرا یک شبرنگ معمولی بدانید اما این محصول با چیزی که در ذهن ما قرار داد بسیار متفاوت است.

مجله آنلاین موبنا – FLECTRنام یک محصول خلاقانه به منظور افزایش امنیت دوچرخه سواران در شب و نور کم است.

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

این محصول برنده جایزه های مختلفی نیز شده است و شامل طرحی بال مانند است که روی رینگ دوچرخه سایز 26 اینچ در مدل بال مانند و دور  32 پره رینگ در مدل پره ای، نصب می شود. شاید شبیه FLECTR را بارها دیده یاشید یا آنرا یک شبرنگ معمولی بدانید اما این محصول با چیزی که در ذهن ما قرار داد بسیار متفاوت است زیرا با فناوری پیشرفته ریزدانه ها تولید شده و در شب چرخ ها را به المانی نورانی تبدیل می کند.
برای روشن شدن ارزش چنین محصولی، پیشنهاد می کنیم فیلم زیر را مشاهده کنید.

FLECTR برای عرضه در نوامبر 2019 برچسب قیمت 17 دلاری خواهد داشت.

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دوچرخه سواری ایمن در شب با FLECTR (+فیلم/ تصاویر)

دنبال کنید @ اینستاگرام