نقش پررنگ شکایات اینترنتی در فصل بهار

آمار ثبت‌شده در سه ماهه‌ی ابتدایی سال‌جاری در سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حاکی است که مناطق شمالی کشور بیش‌ترین شکایت و مناطق غرب و شمال‌غربی کمترین شکایت را دارند و در این شکایات، مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفاء می‌کند.

مجله آنلاین موبنا – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این امکان را برای کاربران ایجاد کرده تا در صورتی که از هر یک از خدمات اینترنتی، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان شکایتی دارند، با مراجعه به سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان‌نمای جغرافیایی، شکایت خود را ثبت کنند تا رگولاتوری به بررسی شکایات آن‌ها بپردازد.

بر این اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر اساس تعداد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکین و مناطق نه‌گانه (منطقه شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذر، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب) سازمان در سراسر کشور در سه ماهه‌ی ابتدایی سال جاری ارائه شده است.

این گزارش نشان می‌دهد بر اساس بررسی انجام‌شده روی داده‌ها، بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است. آمار کلی شکایات مطروحه رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

بررسی‌ها حاکی است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ درصد از کل شکایات را در بازه‌ی خردادماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است؛ در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه شمال مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است. بیش‌ترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

اما بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیش‌ترین شکایت در بازه‌ی خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

از سوی دیگر بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری چهار درصد کاهش داشته است. بیش‌ترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه جنوب کشور هم مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است. بیش‌ترین شکایت در بازه‌ی خردادماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

اما بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه آذربایجان مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است. بیشترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

بیشترین شکایت مشترکین در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است. بیشترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

بیشترین شکایت مشترکین در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

بیشترین شکایت مشترکین در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری هشت درصد کاهش داشته است. بیشترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

بیش‌ترین شکایت مشترکین در منطقه شمال غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل شکایت‌های ثبت‌شده در بازه‌ی خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود هفت درصد رشد داشته است. بیشترین شکایت در بازه‌ی خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 منبع: ایسنا

دنبال کنید @ اینستاگرام