رونمایی از نخستین مترجم همزمان کلامی گوگل

کمپانی گوگل از راه اندازی نخستین سیستم ترجمه همزمان کلامی خود خبر داد که صحبت کردن به زبان های دیگر را تسهیل می کند.

مجله آنلاین موبنا – این سیستم که Translatotron نام دارد، قادر است تا ضمن حفظ صدا و لحن گوینده، جملات وی را از زبانی به زبان دیگر برگرداند.
Translatotron براساس یک شبکه توالی به توالی کار می کند که در ابتدا طیف نگاره های مبدا را به عنوان ورودی دریافت و در ادامه طیف نگاره های محتوای ترجمه شده را به زبان مقصد تولید می کند.
اغلب سیستم های ترجمه این کار را در سه مرحله انجام می دهند. به این ترتیب که ابتدا گفتار را به نوشته تبدیل کرده، آن نوشته را ترجمه کرده و در آخر آن را به گفتار زبان مقصد برمی گردانند. محصول نهایی نیز اغلب با صدایی متفاوت از صدای گوینده اصلی تولید می شود.
اما سیستم جدید شرکت گوگل دیگر این فرآیند را به مراحل جداگانه تقسیم نمی کند. پژوهشگران بخش هوش مصنوعی گوگل براین باورند که یک سازوکار سرتاسر (end-to-end system) می تواند با حذف واسطه ای که در آن گفتار به نوشتار تبدیل می شود، فرآیند ترجمه را ساده تر کند.
پژوهش های بیشتر در این حوزه می تواند در ساخت سیستم های ترجمه مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل در آینده، مثمرثمر واقع شود.

 منبع: ایرنا

دنبال کنید @ اینستاگرام