ساخت زبان الکترونیکی برای تشخیص میزان ادویه‌های غذا

محققان به تازگی موفق به ساخت زبان الکترونیکی شدند که می تواند میزان ادویه‌های غذا را تشخیص دهد.

مجله آنلاین موبنا – اگر شما به عنوان یک تستر طعم ادویه‌های غذاها استخدام شوید، تنها قادر به آزمایش تعداد کمی از نمونه‌های غذایی در یک زمان مشخص هستید زیرا حساسیت جوانه‌های چشایی شما پس از چشیدن طعم‌های مختلف از بین می‌رود و جوانه‌ها نیاز به استراحت دارند.
براساس گزارش «نیواطلس»، محققان دانشگاه واشنگتن به تازگی یک زبان الکترونیکی را ساختند که قادر است ساعت‌ها نمونه‌های غذایی را آزمایش کند.
محققان اخیرا این دستگاه را با نمونه‌هایی از پنیر که حاوی سطوح مختلفی از کپسایسین (عامل اصلی تندی فلفل) بود مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که این دستگاه می‌تواند به طور دقیق سطوح کپساسین را تشخیص دهد.
علاوه بر این سازندگان زبان الکترونیکی مدعی شدند که این دستگاه نه تنها می‌تواند نمونه‌های غذایی بیشتری را نسبت به انسان‌ها اندازه‌گیری کند بلکه قادر است تا میزان کم یا زیاد بودن ادویه غذاها را نیز تشخیص دهد.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام