تولید ژنراتوری که از آب دریا برق می گیرد

محققان موفق به تولید ژنراتوری شده اند که قادر به تبدیل آب دریا به انرژی برق است و این امر می تواند انرژی لازم برای فعالیت ربات های زیردریایی و سایر وسایل نقلیه ای که می خواهند در عمق دریا حرکت کنند را فراهم کند.

مجله آنلاین موبنا – شرایط دشواری که در اعماق دریاها وجود دارد، باعث می شود هدایت، تعمیر و نظارت بر وسایل نقلیه زیردریایی دشوار بوده و تامین برق آنها نیز با استفاده از کابل های بلند برق متصل به کشتی ممکن شود.

همین مساله هدایت زیردریایی ها و سایر وسایل نقلیه اکتشافی زیردریایی را دشوار کرده و قدرت مانور آنها را کاهش می دهد. لذا تحقیقات در مورد حیات در عمق دریاها و اقیانوس ها به دشواری انجام می شود.

محققان دانشگاه ECNU در شرق چین از آب دریا و نیز موادی همچون گیرنده های الکترون برای برقراری جریان الکتریسیته استفاده کرده اند تا دسترسی به منابع انرژی پایدار و قابل اتکا در زیر آب ممکن شود. کاتود مورد استفاده در این ژنراتور از ماده ای شیمیایی به نام نیل فرنگی ساخته شده است که شکل ظاهری این ترکیب، مانند بلورهای آبی تیره است.

ارزان بودن این ماده باعث می شود تا هزینه تولید برق از آب دریا پایین بیاید. استفاده از این ماده سرعت ذخیره سازی انرژی را هم افزایش می دهد. از سوی دیگر فرایند تولید برق بدین شیوه هم بی سروصدا است. محققان چینی امیدوارند این سیستم را در آینده نزدیک برای استفاده تجاری آماده کنند.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام