«مغز مردانه» ؛ راه میانبر برای شناخت مردان

"مغز مردانه" تمام اتفاقاتی که در مغز مردها از دوران جنینی تا کهنسالی می افتد را بررسی می کند و رفتارهای پسران و مردان را بر اساس هورمون هایی که در دوره های مختلف در بدن شان ترشح می شود، توضیح می دهد.

«مغز مردانه» ؛ راه میانبر برای شناخت مردانسواد زندگی – این پنجشنبه کتاب “مغز مردانه” را معرفی می کنیم، اثری دیگر از خانم دکتر “لوان برایزنداین” که پیشتر کتاب “مغز زنانه” اش را در سواد زندگی معرفی کرده ایم.

دکتر برایزنداین عصب-روان شناس و متخصص هورمون است. او در دو اثر “مغز زنانه” و “مغز زنانه” کوشید است روندهای مغزی مردان و زنان را بر اساس هورمون ها و در دوره های مختلف سنی توضیح دهد.

“مغز مردانه” تمام اتفاقاتی که در مغز مردها از دوران جنینی تا کهنسالی می افتد را بررسی می کند و رفتارهای پسران و مردان را بر اساس هورمون هایی که در دوره های مختلف در بدن شان ترشح می شود، توضیح می دهد.
فصل های کتاب عبارتند از: یک مغز پسرانه، مغز پسرانه نوجوان، مغز جفت خواهنده: عشق و شهوت، مغز زیر شکم، مغز پدرانه، دوره مردانگی: زندگی عاطفی مردان، مغز مردانه میانسال.

در معرفی کتاب مغز زنانه نوشته بودیم که آن کتاب، بروشوری برای شناخت زنان است. عین همین تعبیر را می توان درباره “مغز مردانه” نوشت: بروشوری برای شناخت مردان.

خواندن این کتاب را به آقایان توصیه می کنیم چون باید خودشان را بشناسند و به خانم ها توصیه می کنیم چون آموزه هایش در روابط شان با آقایان بسیار مفید است؛ به تعبیر نویسنده، با این اطلاعات جدید، می توانید به پسران و شوهران تان برای روراست بودن با طبیعت شان کمک کنید و احساس دلسوزی بیشتری نسبت به پدرتان داشته باشید.

کتاب را دکتر محسن دهقانی و محمدحسین طهرانی زمانی ترجمه کرده اند و انتشارات رشد آن را به چاپ رسانده است.

کتاب را می توانید از این لینک تهیه  کنید.

دنبال کنید @ اینستاگرام