رئیس کمیته تخصصی نوآوری در وزارت ارتباطات منصوب شد

رئیس کمیته تخصصی فناوری و نوآوری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات منصوب شد.

موبنا – معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی رئیس کمیته تخصصی فناوری و نوآوری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات را منصوب کرد.

فرهاد معارفی معاون وزیر و رئیس کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات، دراین حکم، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری را به عنوان عضو و رئیس کمیته تخصصی فناوری و نوآوری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «در اجرای بند الف ماده ۸ دستور العمل داخلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان عضو و رئیس کمیته تخصصی فناوری و نوآوری نظام مذکور منصوب می کنم. امید است با اتکال به خداوند متعال و همفکری و همدلی سایر اعضا، در انجام وظایف و مسئولیت های مربوطه به ویژه موضوع بند (ج) ماده فوق، موفق و موید باشید.»

دنبال کنید @ اینستاگرام