تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به 20 روز

چک بلامحل هم مانند بسیاری از دعاوی دیگر به‌دلیل نبود فرآیند قانونی مناسب، دچار اطاله دادرسی است. قانون جدید چک با نوآوری خود درتغییر روند دادرسی، این زمان را به طور چشمگیری کاهش داده‌است.

موبنا – اطاله دادرسی از جمله مشکلات اساسی در نظام دادرسی کشور ‌است. به گفته دکتر اصغر رسولی آذر، کارشناس حقوقی و قاضی دادگستری، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده‌ها است و یکی از عوامل مهم آن، تراکم و انباشت پرونده‌های قضایی است.
قانون جدید صدور چک که در سیزدهم آبان‌ماه امسال به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شامل کدرهگیری است را دریافت می‌کند. پس از ده روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواست‌کند.
ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت داده‌می‎شود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده‌نباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن‌را نداده باشد، قانون را به اجرا می‌گذارد و به‌وسیله آن دارنده می‌تواند طلب را پس بگیرد.
در این صورت اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا به‎دست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن‌را به‌همراه دارد.

 منبع: تسنیم 

دنبال کنید @ اینستاگرام