رییس سازمان بورس خبر داد

احتمال ادامه برخی معافیت‌های مالیاتی بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ممکن است برخی معافیت‌های مالیاتی بورس ادامه پیدا کند که این می‌تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور باشد.

موبنا – شاپور محمدی در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم سیاست‌های ملی است، گفت: باید از تکیه بیشتر بر مالیات در بودجه بندی استقبال کنیم. همچنین باید درست اظهاری را تقویت کنیم. در بسیاری از کشورها اظهارات مؤدیان مالیاتی یکی از پایه‌های اخذ مالیات است. در این راستا باید کسانی را که خود اظهاری نمی‌کنند از حقوق اجتماعی محروم کنیم.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اظهارات مالیاتی مؤدیان مالیاتی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس یک نوع اطلاعات می‌دهند و برای سازمان امور مالیاتی هم یک نوع دیگری اطلاعات می‌دهند. برای حل این مسئله اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به همدیگر می‌توانند راهگشا باشد.
محمدی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های بورسی از شفافیت خوبی برخوردار هستند، اظهار کرد: سازمان مالیات کمک کرده است مالیات نقل و انتقال سهام از ۰.۵ درصد به ۰.۱ درصد کاهش یابد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان اینکه اگر مؤدیان جدید مالیاتی شناسایی شوند فشار کمتری به شرکت‌های شفاف و بورسی وارد می‌شود، گفت: ممکن است برخی معافیت‌های مالیاتی بورسی ادامه پیدا کند که این می‌تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور باشد.
محمدی در ادامه با بیان اینکه اگر انگیزه بازیگران اقتصادی با هم سازگار نباشد حتی قوانین خوب هم نمی‌توانند پیش بروند، گفت: در سیاست‌های مالیاتی باید منافع دولت و بازیگران به صورت هم زمان در نظر گرفته شود و از سوی دیگر اذعان درست مالیاتی باید تشویق و اذعان نادرست باید تنبیه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اطلاعات اولین پایه اخذ مالیات است، اظهار کرد: ۳۵۰ شرکت که در بورس و وابسته به مجموعه نهادهای حاکمیتی هستند، اطلاعاتشان در کدال افشا خواهد شد، این مسئله باعث ارتقای شفافیت در کشور خواهد شد.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام