تولید برق از فتوسنتز با میز خزه ای (+عکس)

گلدان های خزه در این میز به عنوان دستگاه های بیوالکتروشمیایی عمل کرده و انرژی شیمیایی را با استفاده از موادی مانند خزه، سیانوباکتری و گیاهان آوندی به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

موبنا-  آیا به این مساله فکر کرده اید که نیروی لامپ و یا لپ تاپ خود را از طریق گیاهان تامین کنید؟ میز خزه ای بیوفتوولتائیک گزینه ای نوآورانه محسوب می شود که ظرفیت بالقوه آینده فناوری بیوفتوولتائیک را نشان می دهد. در این وسیله برق از الکترون های جذب شده توسط الیاف رسانای درون میز خزه ای تولید می شود. این فناوری، انرژیی که در فرآیند فتوسنتز هدر می رود را به نیرویی با استفاده عملی تبدیل می کند.

گلدان های خزه در این میز به عنوان دستگاه های بیوالکتروشمیایی عمل کرده و انرژی شیمیایی را با استفاده از موادی مانند خزه، سیانوباکتری و گیاهان آوندی به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. میز خزه ای همچنان طرحی مفهومی محسوب می شود اما توانایی تولید برق کافی برای تامین نیروی دستگاه های کوچک مانند ساعت های دیجیتال را نشان داده است. بنابر پیش بینی دانشمندان، دستگاه های بیوفتوولتائیک آینده قادر به تامین نیروی دستگاه های بزرگتر مانند لامپ ها و حتی لپ تاپ ها خواهند بود.

دنبال کنید @ اینستاگرام