اخبار جعلی اینترنت 20 تا 50 ساله ها را کمتر فریب می دهد

نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد افراد زیر 20 سال و بالای 50 سال بیش از سایر گروه های سنی فریب اخبار جعلی منتشر شده در فضای مجازی را می خورند.

موبنا – تحقیقاتی که در این زمینه در کشور هند و توسط انجمن موبایل این کشور صورت گرفته نشان می دهد، که افراد بین 20 تا 50 سال کمتر تحت تاثیر چنین اخباری قرار گرفته و آنها را باور می کنند.

مطالعه یادشده بر مبنای گفتگو با بیش از 890 داوطلب از گروه های سنی مختلف و نیز 30 مصاحبه عمیق با متخصصان، مقامات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، سیاست مداران ، خبرنگاران و غیره صورت گرفته است.

بر اساس همین بررسی، روزنامه نگاران کماکان مهم ترین و برترین منبع کسب اخبار محسوب می شوند و اخبار جعلی به طور گسترده از طریق شبکه های اجتماعی و سایت های جعلی در فضای مجازی پخش شده و کاربران و مردم عادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

از جمله علل تاثیرگذاری اخبار جعلی بر روی برخی اقشار مردم را می توان ناآگاهی و ضعف دسترسی به رسانه های جمعی، بی اعتمادی به رسانه های رسمی و ضعف عملکرد نشریات و رسانه های مختلف عمومی دانست.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام