تاکید بر حفظ وارتقائ فرهنگ شرکت مخابرات ایران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه فرهنگ غالب سازمانی شرکت مخابرات ایران بر خلوص نیت، صداقت و عزت‌نفس کارکنانش بنا نهاد شده، اظهار داشت: از تمامی همکاران گرامی و همه عزیزانی که با مخابرات در ارتباط هستند، تقاضا می کنم در صورت مشاهده هر اقدام ناپسندی که شایسته مجموعه وزین و پرسنل خدوم مخابرات ایران نباشد به طور مستقیم با این جانب در ارتباط باشند.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری افزود: کارکنان مخابرات در طول این سالها شرافتمندانه در راستای پیشرفت کشور و آرامش مردم تلاش کرده اند، اما در مخابرات نیز مانند هر جامعه دیگر متاسفانه بر اثر زیاده خواهی عده ای معدود با درخواست های غیر متعارف از مردم شریف- گاهی این فرهنگ تضعیف می شود.
وی تصریح کرد: مثل همیشه نظرات مخاطبان که در راستای تحقق ارتباطی فراگیر از طریق اینستاگرام یا درگاه ارتباط مستقیم سایت(tci.ir/ceomsg) به من می رسد برایم ارزشمند است و آن را پیگیری می کنم، شرکت مخابرات ایران نهایت تلاش خود را برای خدمت صادقانه و‌ خالصانه به مردم و کارکنان به کار خواهد گرفت، مردم نیز این را باور کرده و به مخابرات اعتماد کرده اند.
مهندس سید مجید صدری افزود: خانواده بزرگ و محترم مخابرات ایران، هرگز چنین رفتارهایی را در مجموعه خود نمی‌پسندد به همین خاطر، تاکنون قاطعانه با متخلفان برخورد کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از وقوع موارد ناخوشایند، از تمامی همکاران گرامی و همه عزیزانی که با مخابرات در ارتباط هستند، تقاضا می کنم در صورت مشاهده هر اقدام ناپسندی که شایسته مجموعه وزین و پرسنل خدوم مخابرات ایران نباشد به طور مستقیم با این جانب در ارتباط باشند.

دنبال کنید @ اینستاگرام