پایان داوری اجباری برای کارکنان گوگل

گوگل داوری اجباری برای کارکنان خود را پایان می‌دهد.بدین ترتیب کارکنان می‌توانند مسائل حقوقی درباره کار و ... را در دادگاه (و نه داخل گوگل) حل کنند.

موبنا – پس از انتقاد کارکنان از سیاست‌های قبلی، مدیران گوگل تصمیم گرفتند تا داوری اجباری را کنار بگذارند.

پس از فاش شدن رفتارهای سوء جنسی مدیران ارشد و برخورد متفاوت روسا با این دسته از مدیران، 20 هزار کارمند در اعتراض به تبعیض دست از کار کشیدند.

گوگل در پاسخ اعلام کرد به این رویه پایان می‌دهد و امروز نیز این سیاست جدید را بسط داد و اعلام کرد در مورد همه کارکنان به یکسان رفتار خواهد شد و داوری اجباری را کنار می‌گذارد.

رویه جدید از 21 مارس اجرایی خواهد شد ولی در مورد کیس‌های جاری اعمال نخواهد شد.

گفتنی است کارمندان هنگام بستن قرارداد می‌پذیرند که در صورت دعوای حقوقی، به دادگاه رسمی نرفته، و در عوض مشکل را توسط داوری که گوگل تعیین می‌کند، به‌صورت درون‌سازمانی حل کنند.

حالا کارمندان با اعتراض نسبت به این موضوع توانستند حرف خود را به کرسی نشانده و گوگل قبول کند که موضوعات حقوقی بیرون از گوگل و در دادگاه حل شود.

 منبع: خبرآنلاین 

دنبال کنید @ اینستاگرام