خوراکیان:

شکست محاصره تبلیغاتی دشمن در توئیتر نزدیک است

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: داده های بزرگ در پیام‌رسان‌ها تجمیع و از آن برای تحلیل مخاطب و ذائقه سنجی و دسته بندی او استفاده می شود.

موبنا – امیر خوراکیان در سومین جشنواره رسانه ای ابوذر و یادواره شهدای رسانه ای استان کرمان گفت: بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جایگاه حساس کنونی را به خوبی بیان و هم مسئولیت های آینده را تبیین می‌کند. در واقع نقشه راه است و باید ابعاد آن روشن شود و شرح و تفصیل داده شود.

وی افزود: رهبری وظیفه جهادی جوانان را شکست محاصره تبلیغاتی دشمنان تلقی می کنند و ما باید بدانیم ابزارها و امکاناتی که در این محاصره تبلیغاتی از آن استفاده می شود چیست. مگر می شود محاصره ای را شکست اما از ابزار دشمن اطلاع پیدا نکرد؟

وی با بیان اینکه تشویق به مشارکت در فضای مجازی زیاد است تصریح کرد: سرعت رشد پیام رسان ها چهار برابر سرعت رشد جمعیت جهان است. داده های بزرگ در این رسانه ها تجمیع و از آن برای تحلیل مخاطب و ذائقه سنجی و دسته بندی او استفاده می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه به وسیله هوش مصنوعی محتوای متناسب با افراد تولید می کنند اما آنچه امروز مورد استفاده جدی در این محاصره است، ربات هایی است که به جای انسان برای حرکت های بزرگ استفاده می کنند گفت: حتی ابزار دیگر اینها رسانه های جمعی است که برنامه تولید می کنند و از این برنامه ها، تولیدات کوچک در سطح گسترده در فضای مجازی توزیع می کنند و نیروهای مخالف با هم را کنار هم جمع و مرکز اعتدال را در عربستان راه اندازی کردند.

وی بیان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری چهار گونه محاصره در این جنگ تبلیعاتی مشاهده می شود؛ اخبار دروغ و تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امید بخش و بزرگ کردن عیوب کوچک و انکار کردن محسنات بزرگ که هدف اصلی دشمن ایجاد ترس و نگرانی کاذب و مایوس سازی مردم و مدیران از آینده کشور است و به تناسب همین اقدامات می شود کارهای مهمی انجام داد.

وی با اعلام این که ما به شکست محاصره تبلیغاتی دشمن در توئیتر نزدیک شدیم، بر هماهنگ کردن اجزای مختلف و حضور فعال با شناخت و همراه با مهارت لازم در فضای مجازی تاکید کرد.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام