باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری راه‌اندازی شد

باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری به عنوان شبکه فعالان و کنشگران در عرصه سیاستگذاری علم و فناوری، آغاز به کار کرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم افتتاحیه باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری اظهار داشت: تمرکز بر فناوری های حیاتی کشور و تقویت شرکت های دانش بنیان و هدایت آنها به سمت صنعت از جمله اهداف این باشگاه است.

وی رسالت باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری را شنیدن عقاید و تفکرات متعدد اعضای آن دانست و گفت: باشگاه می‌تواند با چنین رویکردی به دور از نگاه خودمداری که ریشه در فرهنگ ما دارد ، سیاستگذاری را به امری آگاهانه در عرصه علم و فناوری تبدیل کند.

ناظمی یکی از مظاهر دموکراسی را درعرصه سیاستگذاری عنوان کرد و افزود: در بحث سیاستگذاری نیاز به گفتمان سازی داریم که ایجاد باشگاهها در این امر بسیار موثر است.

وی با بیان این که اهداف تاسیس باشگاهها در تقابل با بینش خود مداری است، گفت: سیاستگذاری در هر کشوری می تواند تابع منابع و قوانین و شرایط آن کشور باشد و این تفاوت ها در سیاست ها منوط به شرایط محیطش است.

این مراسم با محور معرفی باشگاه سیاست پژوهان علم ‌و فناوری (فلسفه وجودی، راه پیموده شده و مسیر پیش رو)، ارائه تحلیل‌های برتر چالش‌های سیاستی پیشین به همراه تقدیر و تشکر از تحلیل گران برتر، پنل علمی با موضوع باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری (چیستی، چرایی و چگونگی) با حضور جمعی از کنشگران عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور برگزار شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام