کارکنان مخابرات تحت پوشش بیمه معلم قرار گرفتند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر حفظ جایگاه، کرامت انسانی و شان همه کارکنان و بازنشستگان محترم شرکت افزود: به دلیل عدم رضایت همکاران و بازنشستگان عزیز و همینطور عدم همکاری شرکت بیمه دانا در ارتباط با ارائه تعهدات و خدمات مناسب، شرکت مخابرات ایران پس از پایان یافتن قرارداد بیمه دانا، با بیمه معلم قرارداد منعقد گردید.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق اشاره کرد: با توجه به گزارشات دریافتی از کارکنان وهمکاران بازنشسته در مورد برخی از ناهماهنگی‌ها و عدم رضایت آنها از خدمات و تعهدات بیمه دانا پس از پایان یافتن قرارداد این بیمه، شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه جایگزین معرفی شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: با بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده و همینطور در راستای بهبود خدمات برتر دریافتی برای همکاران و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران، پس از انجام مناقصه عام و انجام فرایندهای قانونی و بررسی‌های به عمل آمده شرکت بیمه معلم به منظور ارائه خدمات بیمه تکمیلی بهتر به همه همکاران شاغل و بازنشستگان محترم انتخاب شد.
مهندس سید مجید صدری در پایان ضمن تشکر از همراهی هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت اظهار داشت: حفظشان و کرامت نیروی انسانی همواره از اولویت‌های شرکت مخابرات ایران بوده و امیدواریم انتخاب بیمه معلم بتواند رضایت کامل همکاران را در پی داشته باشد.

دنبال کنید @ اینستاگرام